هادی رحمتی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

محتوای کلاس های مجازی استاد مصباحی - درس خوشنویسی

با سلام خدمت دانشجویان عزیز، لطفا از لینکهای زیر به ترتیب فیلم جلسات کلاس ها را دانلود فرمایید:

1- جلسه اول (در دوبخش)

https://drive.google.com/file/d/11Oa3G8RNURGAejvk_GkoOEa8_RXH08Cm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1AIZK-kijM2tv9xjIK0WZGahPxNKeIVXL/view?usp=sharing

2- جلسه دوم (تمرین مفردات "الف و ب")

https://drive.google.com/file/d/1690Z8KaCYRix8x3gPmTuUIHJ3TSkc81t/view?usp=sharing

3- جلسه سوم (تمرین دال و ر،ز،ژ)

https://drive.google.com/file/d/1RJaA6hs06EIHThd4Y-mIW0JdMxzLQ0y3/view?usp=sharing

4- جلسه چهارم (فواصل، خط کرسی و نسبت ها)

https://drive.google.com/file/d/1F3I01p9bu8jxOXF2NJalPRXKz2ZgLf36/view?usp=sharing

5- جلسه پنجم (اتصالات ت،ح،س)

https://drive.google.com/file/d/1DUK6U3kyg3-BqiuuzBlnKMGwJTwRchHF/view?usp=sharing

6- جلسه ششم (اتصالات ادامه س، ص، ط، ع، ق، و)

https://drive.google.com/file/d/1E85WtO0CtDe68caC8YxY3-_hbTpbwEf0/view?usp=sharing

7- جلسه هفتم (اتصالات م،ک،ه، هـ)

https://drive.google.com/file/d/16uPbsa2iaqkOUwpkTocKiyoGKKLBf1On/view?usp=sharing

8- جلسه هشتم (دو سطری ها، چلیپا، انواع خط)

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : محتوای کلاس های مجازی , بازدید:443 , تاریخ انتشار : 1399/04/18